WORLD
WIDE
WINE
In vino veritas
Türkiye Ulaşım Rehberi
şarap, in vino veritas

Günün Dörtlüğü

Bilimin ışığından ben hiç yoksun kalmadım,
Aklımın yetmediği çok az giz kaldı sandım,
Yetmiş iki yıl gece gündüz düşündüm, durdum,
Sonunda şunu bildim, hiçbir şey bilmiyordum.

Öner Yağcı, Hayyam, Yaşamı ve Bütün Dörtlükleri